037
Είδος:
εικόνες
Προέλευση:
Προύσα
Μιχάλης Κόκκινος

Το μικρό εικονοστάσι από την Προύσα

Το μικρό εικονοστάσι περιέχει μια εικόνα της Παναγίας, ένα σακουλάκι με χώμα κι ένα σημείωμα. Πρόκειται για ένα πρόσφατο εύρημα του Μιχάλη Κόκκινου, τρίτης γενιάς Μικρασιάτη, ο οποίος έχασε τη μητέρα του στα μέσα του 2021. Διατρέχοντας τα πράγματά της, τον Γενάρη του 2022 βρήκε μέσα στο εικονοστάσι που είχε στο σπίτι της ένα σακουλάκι με χώμα και ένα σημείωμα γραμμένο από την ίδια. Στο σημείωμα εξηγεί ότι αυτό το χώμα το είχε φέρει ο πατέρας της από την Προύσα, το μέρος από το οποίο εκδιώχθηκε. Φυλασσόταν για εκατό χρόνια δίπλα στην εικόνα της Παναγίας, ως εξίσου ιερό υλικό, τεκμήριο της προσφυγιάς της οικογένειας.